- To poważny problem występujący na całym świecie. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. na terenie hoteli, barów, dyskotek czy podczas podróży nie decydują się na przekazanie informacji policji – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dzieci Niczyje.
W ramach kampanii „Nie odwracaj wzroku!”, w Polsce i w 16 krajach powstają strony internetowe umożliwiające zgłaszanie przypadków. Od 17 czerwca zgłoszenia niepokojących sytuacji będzie można wysyłać również przez polską stronę www.stopseksturystyce.fdn.pl. Nowy mechanizm opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji ma na celu zmobilizowanie społeczeństwa do reagowania na niepokojące sytuacje i stworzenie możliwości łatwiejszego informowania policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki.
‒ Osoby podróżujące i pracownicy branży turystycznej mogą zaobserwować niepokojące sytuacje, wskazujące na podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które ułatwi powiadamianie odpowiednich służb w wielu krajach i zmobilizuje społeczeństwo do reagowania – dodaje Gabriela Kühn, koordynator kampanii w FDN.

Materiały na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej FDN>>