Ze względu na epidemii koronawirusa w tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Odwołanie od matury z krótszymi terminami, ale bez większych zmian>>

 

Lepsze wyniki licealistów

Wśród absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 96 proc. zdających, a wśród techników - 92 proc.; egzamin z matematyki zdało w liceach 88 proc., a w technikach - 76 proc.; egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało w liceach 95 proc., a w technikach - 91 proc.

W zeszłym roku maturę zdało 80,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Najlepsza była średnia ocen z języka polskiego, ale całkiem niezłe są wyniki z matematyki - zdało ją 86 proc. absolwentów (ms/pap).