7.12. ogłoszono wyniki Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, PISA). To jedno z największych badań umiejętności uczniów na świecie, przeprowadzane jest pod auspicjami OECD.
Badaniem z marca 2009 r. objęto blisko pół miliona 15-letnich uczniów łącznie z 65 krajów, w tym z 34 najbardziej rozwiniętych, zrzeszonych w OECD. Badanie sprawdzało, jak pod koniec obowiązkowej nauki (w Polsce to ostatnia klasa gimnazjum) młodzież jest przygotowana do dalszej edukacji i wymagań rynku pracy. Z Polski w badaniu wzięło udział prawie 5 tys. uczniów.
Gdy Polska dziewięć lat temu startowała w PISA, we wszystkich badanych dziedzinach (czytanie i interpretacja, matematyka oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych) wyniki polskich uczniów były niższe od średniej OECD.
Teraz w czytaniu Polska zajęła dziewiąte miejsce wśród krajów OECD - w Unii jesteśmy na piątym - za Finlandią, Holandią, Belgią i Estonią.
Niespodzianką jest dalsza poprawa w naukach przyrodniczych - wynik polskich uczniów jest już lepszy od średniej OECD (w 2006 r. osiągnęliśmy średnią). A w krajach UE jesteśmy w tej kategorii na siódmym miejscu. Co ważne, o kilka punktów (do 13,1 proc.) spadł odsetek nastolatków najsłabszych z przyrody.
Najgorzej jest nadal z matematyką. Wynik jest tak samo słaby jak przed trzema laty - 25. miejsce wśród wszystkich badanych krajów (w UE 11.). Niestety, aż 20,5 proc. polskich uczniów osiągnęło wynik poniżej minimum. - W porównaniu z krajami OECD mamy więcej uczniów średnich, mniej słabych, ale też i mniej dobrych.
- (Wyniki) pokazują, że gimnazja były dobrym pomysłem, pomagają podnosić umiejętności najsłabszych uczniów - mówi wiceminister Krystyna Szumilas. - Dużo do zrobienia mamy, jeśli chodzi o matematykę. Jest z nią problem od dłuższego czasu.
Kłopoty są też ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Polski zespół PISA przebadał dodatkowo prawie 5 tys. uczniów pierwszych klas zawodówek i liceów. Większość uczniów zawodówek nie ma podstawowych umiejętności badanych w PISA. A w liceach znacząco spadła liczba uczniów bardzo dobrych w czytaniu.
Na stronie internetowej MEN zamieszczono prezentację i opis wyników badań: szczegółowe wyniki dostępne są pod adresem http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf  
 
Źródło: Gazeta Wyborcza, 8.12.2010 r., MEN, 7.12.2010 r.