Rodzic powinien budować pozytywny obraz szkoły
Rozpoczynając naukę w szkole, dzieci zazwyczaj mają już za sobą pierwsze doświadczenia z okresu edukacji przedszkolnej związane z adaptacją do nowych warunków, oczekiwań i wyzwań. Mimo to jest to dla nich sytuacja trudna, niejednokrotnie wzbudzająca lęk, obawy. W życiu dziecka i całej rodziny zaczyna się nowy etap – zmienia się tryb życia, dziecko zyskuje znacznie więcej obowiązków, musi nauczyć się systematyczności i stać się jeszcze bardziej samodzielne.

Czasami wchodzi w zupełnie nową grupę społeczną, gdy w pierwszej klasie nie zna żadnego z dzieci. Zupełnie nową i obcą osobą jest także wychowawca klasy, którego musi dopiero poznać. Sama przestrzeń szkoły i jej otoczenie również początkowo jawią się jako jedna wielka niewiadoma – konieczne jest jej „oswojenie”. To wszystko wpływa na wzrost napięcia emocjonalnego u dzieci. Najważniejsze w tym czasie jest wsparcie, które dziecko otrzymuje od rodziców i nauczycieli, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Negatywne komentarze utrudniają adaptację
Rodzice są dla dziecka źródłem wiedzy na temat nowej sytuacji, motywują je i budują u niego emocjonalny stosunek do szkoły. Ważnym ich zadaniem jest więc ukazywanie pozytywnego obrazu szkoły – poprzez rozmowy, dzielenie się swoimi dobrymi doświadczeniami szkolnymi, przedstawianie szkoły w korzystnym świetle. Istotna jest również sama postawa rodziców względem nauki, rozwoju, poznawania nowych rzeczy. Warto uświadamiać dziecku, jak wielką przygodą jest edukacja i jak wiele można zyskać, poznając nowe rzeczy i nabywając nowych umiejętności.

Pobierz "Gazetkę dla rodziców" przygotowaną przez kwartalnik "Przed Szkołą">>

Ważne jest wspieranie i rozwijanie u dziecka mocnych stron, podkreślanie tego, w czym sobie dobrze radzi i co już umie, przy jednoczesnym delikatnym wspomaganiu go w tych rzeczach i czynnościach, z którymi ma trudności.
Kluczowe jest, aby rodzice i nauczyciele byli ostrożni z wyrażaniem swych negatywnych ocen na temat umiejętności dziecka, jego trudności w nauce czy zachowania w szkole. Te negatywne etykiety czy oceny wywołać mogą u niego zachowania zgodne z ich treścią. Dziecko o zacznie „dopasowywać” się do oceny dorosłych. Kiedy ma trudności w wykonywaniu pewnych czynności, rozwiązywaniu zadań czy przejawia nieodpowiednie zachowania, jest czasami określane przez rodziców lub nauczycieli jako niezdolne, problematyczne, głupie, niegrzeczne. Jeśli jest też tak traktowane przez dorosłych lub rówieśników, to bardzo prawdopodobne jest, że spadnie jego wiara we własne możliwości, a trudności będą przejawiały się również w innych sferach jego aktywności.

Przewaga pracy w grupie nad pracą indywidualną to mit>>

News imageWięcej na ten temat w artykule "Przedszkolak staje się uczniem", opublikowanym w "Gazetce dla rodziców" dołączonej do kwartalnika "Przed Szkołą" nr 2/2017>>