Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się do burmistrza o informację czy uchwała dotycząca zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom obowiązuje do chwili obecnej czy też były zmiany w tym okresie.
Burmistrz odesłał kobietę na stronę BIP twierdząc, że wszelkie uchwały oraz zmiany są tam zamieszczane.
Mieszkanka uznała, iż burmistrz nie udzielił jej żądanej informacji, bowiem dostarczona odpowiedź jest wymijająca i nie czyni zadość wnioskowi. Kobieta zaskarżyła bezczynność burmistrza.

WSA: za udzielanie informacji publicznej odpowiada dyrektor>>

WSA uznał skargę za zasadną. Sąd przypomniał, iż nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych.
Nieprawidłowa jest również sytuacja, gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej "wytworzeniu" na ich podstawie.
Ogólne odesłanie przez burmistrza do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są wszystkie uchwały oraz zmiany w uchwałach, nie stanowi załatwienia wniosku skarżącej mieszkanki – uznał WSA.

WSA: protokół z zebrania rady rodziców jest informacją publiczną>>