Uroczystość wręczenia stypendiów, z udziałem mazowieckiego kuratora oświaty Karola Semika, przedstawicieli resortu edukacji i władz samorządowych, odbyła się w poniedziałek w auli Politechniki Warszawskiej. Do uczniów list z gratulacjami skierowała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.
"Stypendia to wspaniałe wyróżnienie, ale aby je zdobyć trzeba trwale i systematycznie pracować cały rok szkolny. Przyznanie stypendium jest dla uczniów wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, a zarazem nagrodą za coroczną pracę i uczniowski trud" - podkreśliła w liście Kluzik-Rostkowska, która wyraziła w nim także wyrazy uznania dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.
W województwie mazowieckim na rok szkolny 2013/2014 przyznano 499 stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz 39 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, którą uświetnił występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, stypendia wręczono głównie uczniom warszawskich szkół oraz z okolic Warszawy.
Wśród wyróżnionych stypendystek ministra edukacji była Barbara Mroczek, która otrzymała złoty medal na Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej dla Dziewcząt w Luksemburgu. "W matematyce podoba mi się to, że jest badaniem tworów, które fizycznie nie istnieją i są wyłącznie wytworem człowieka. I ta przejrzystość i uporządkowanie w tych tworach jest pewnego rodzaju pięknem, które mnie urzeka" - powiedziała wyróżniona stypendystka, która uczyła się w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, a obecnie jest studentką pierwszego roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.
O zamiłowaniu do matematyki, ale także do chemii i informatyki mówił PAP Jakub Kącki, który również otrzymał stypendium ministra edukacji. "Lubię po prostu robić zadania z matematyki. Jak się wraca do domu po szkole i codziennie rozwiązuje trochę zadań, to można takie stypendium otrzymać. Ale oczywiście potrzebne jest też szczęście" - powiedział wyróżniony stypendysta, który również, tak jak Barbara Mroczek, uczył się w stołecznym liceum im. Staszica.
"W przyszłości najchętniej zająłbym się nauką i robił coś bardziej teoretycznego niż praktycznego" - dodał Kącki, który obecnie jest studentem Jednoczesnych Studiów Informatyczno-Matematycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
W całej Polsce w roku szkolnym 2013/2014 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 3862 uczniom, z których każdy otrzyma 2580 zł. Nagroda ta przyznawana jest tym uczniom szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższe średnie ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej to jednorazowa nagroda pieniężna, która wynosi ok. 3 tys. zł. Mogą je otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.