W 14 województwach uruchomiono dla samorządów już ponad 90% środków przyznanej dotacji. Warunkiem otrzymania dotacji jest przekazanie przez dyrektorów organom prowadzącym stosownych danych. Szkoły, które w marcu dopełniły obowiązku już w maju otrzymały pieniądze na zakup podręczników. MEN zachęca spóźnialskich do niezwłocznego doręczenia wniosku, gdyż ostateczny termin przekazania dotacji mija 15 października.
W nadchodzącym roku szkolnym bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne otrzymają pierwszoklasiści, uczniowie drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej, a także uczniowie pierwszej klasy gimnazjum. Czwartoklasistom i gimnazjalistom podręczniki i ćwiczenia za pieniądze przekazane z ministerstwa kupi szkoła. W kolejnym etapie reformy (do 1 września 2017 r.) darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.
 

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>