W trakcie spotkania poruszono m.in. temat znaczenia i misji organizacji, a także sprawy związane z jej bieżącym funkcjonowaniem.
– Działalność PNWM, która pozwoliła na wsparcie wymiany ponad 2,7 mln młodych ludzi z Polski i Niemiec, stanowi pozytywny przykład budowania dobrosąsiedzkich i partnerskich relacji między naszymi krajami – zgodzili się uczestnicy spotkania.
Jednym z tematów rozmowy były również kwestie związane z najbliższym, 25. posiedzeniem Rady „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” (Warszawa, 28-29 stycznia 2016 r.). Rada jest organem nadzorującym funkcjonowanie i pracę PNWM, międzynarodowej organizacji utworzonej w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Rada m.in. uchwala roczny plan pracy organizacji oraz jej zatwierdza budżet.

 

Dzięki unijnym projektom, uczelnie zyskały infrastrukturę badawczą>>