Na drugim miejscu w prawyborach, organizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem - 20,9 proc., a na trzecim - Platforma Obywatelska z poparciem 20,4 proc. Kolejne miejsca zajęły - Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zdobył 6,3 proc. głosów i Polska Jest Najważniejsza z 5,3 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyły: Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Pracy - Sierpień 80, Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, Prawica i Mniejszość Niemiecka.

W ramach projektu Młodzi Głosują uczniowie głosowali na jedenaście komitetów wyborczych.

Wyniki szkolnych prawyborów zorganizowanych w ramach projektu przekazało organizatorom 1036 szkół z całego kraju, frekwencja wyborcza wyniosła w nich 64,43 proc.; głosowało 201 100 uczniów, na 312 115 uprawnionych.

Projekt Młodzi głosują ma charakter edukacyjny. Jego celem jest przekonanie młodych, że warto brać udział w wyborach. W szkołach uczestniczących w prawyborach tworzone były młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu. Same wybory poprzedziły specjalne lekcje na temat wyborów, zasad ich przeprowadzania i znaczenia udziału obywateli w wyborach. Uczniowie prowadzili też kampanie, w czasie których zachęcali dorosłych do udziału w wyborach.

W tym roku młodzieżowe prawybory parlamentarne połączono z wyborami przedstawicieli do samorządów uczniowskich.

Projekt jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od 1995 r.

W poprzednich młodzieżowych prawyborach parlamentarnych w 2007 r. zwyciężyła Platforma Obywatelska, która uzyskała 51,05 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 21,9 proc., na trzecim - koalicja Lewica i Demokraci z 10,37 proc. głosów, a na czwartym - Samoobrona z 5,89 proc. Progu wyborczego nie przekroczyły wówczas: Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska Partia Pracy. (PAP)

dsr/ abe/ mag/