Konferencja odbędzie się 29 maja 2014 r. w Warszawie. Głównym punktem programu będzie zarządzanie samym sobą oraz zespołem oraz sposoby wykorzystania tych umiejętności w codziennej pracy dyrektora szkoły.
Podczas  III zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" poruszone zostaną takie problemy, jak:
 -Kompetencje dyrektora szkoły xxi w. - wyniki badań i rekomendacje dla planowania doskonalenia zawodowego/własnego rozwoju;
- Budowanie własnego potencjału dyrektora;
- Style zarządzania konfliktem – jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole?
- „Ładowanie akumulatorów” czyli jak dobrze zaplanować urlopy w szkole?
Druga część zjazdu poświęcona zostanie najnowszym zmianom w prawie oświatowym. Prelegenci przedstawią szczegółowo zasady udostępniania rządowego podręcznika. Uczestnicy poznają również konsekwencje, jakie pociąga za sobą nowela ustawy o systemie oświaty dotycząca zatrudniania w szkole asystentów nauczycieli. Więcej na temat AZDS>>

Formularz zgłoszenia>>