Już po raz dziesiąty uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych zmagali się z pytaniami z zakresu ochrony najsłabszych uczestników rynku m.in. ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o usługach turystycznych, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o kredycie konsumenckim. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 550 wielkopolskich uczniów – do finału zakwalifikowało się 66 najlepszych.
Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze miejsce zajęła Zofia Pydyńska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
Konkurs został zorganizowany przez: Delegaturę UOKiK w Poznaniu, Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Inspektorat Inspekcji Handlowej, Rzecznika Ubezpieczonych, Poznański Klub Federacji Konsumentów, a także miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Więcej>>