Premier Donald Tusk powołał we wtorek Tadeusza Sławeckiego na urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - poinformowało MEN na swojej stronie internetowej. Premier powołał także Joannę Berdzik na stanowisko podsekretarza stanu MEN.

Tadeusz Sławecki jest politykiem PSL. Był posłem na Sejm II, V i VI kadencji i wiceministrem edukacji w rządzie Leszka Millera.

Urodził się w 1957 r. w Czemiernikach (Lubelskie). W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół w Czemiernikach.

Pełnił funkcję posła II kadencji. Był także wiceprzewodniczącym sejmiku lubelskiego. W rządzie Millera nadzorował Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i koordynował współpracę ze związkami zawodowymi.

W 2005 r. i w 2007 r. ponownie uzyskiwał mandat poselski. Jako polityk PSL pełnił funkcję m.in. wiceprezesa PSL. Zasiadał w sejmowych komisjach: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Komisji Kultury i Środków Przekazu. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. nie został wybrany do Sejmu.

W 2011 r. Sławecki był zwolennikiem zmian w szkolnictwie zawodowym. Reforma kształcenia zawodowego musi być dostosowana do XXI w., do nowego rynku pracy i wymogów, jakie stawia rewolucja naukowo-techniczna - przekonywał, przedstawiając jako poseł zainicjowaną przez PSL nowelizację ustawy o oświacie.

W sprawie obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat nowy wiceminister edukacji deklarował, że to rodzice powinni decydować, czy ich dziecko rozpocznie wcześniej naukę, czy nie. Sławecki opowiadał się także za utrzymaniem szkół publicznych prowadzonych przez samorządy, a nie przekazywaniem ich innym podmiotom jak np. fundacje lub stowarzyszenia. Jego zdaniem, państwo powinno być gwarantem dostępności edukacji.

Sławecki jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Joanna Berdzik powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MEN dotychczas pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, publicznej placówki zajmującej się doskonaleniem nauczycieli. Była także prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, która skupia dyrektorów i wicedyrektorów polskich szkół, pracowników kuratoriów oświaty i innych przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty.(PAP)

nno/ ls/