Odbywającą się w dniach 1 - 2 lipca w Santander konferencję zorganizowało hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu oraz Krajowy Instytut ds. Badania Efektów Kształcenia.
- Reformy  pomogły poprawić osiągnięcia polskich uczniów, co potwierdzają główne odkrycia programu PISA w latach 2000-2009 - mówiła minister, przypominając, że w tym okresie w Polsce odnotowano największe wśród krajów objętych badaniem PISA zmniejszenie różnic między szkołami w osiągnięciach uczniów.  Polska, jako jeden z niewielu krajów, awansowała więc w dwóch, podstawowych celach reformowania edukacji - poprawiła jakość kształcenia i zwiększyła równość dostępu uczniów do tej jakości - podkreślała Szumilas. Więcej>>