Jak zapowiada minister, wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których elementem będę plany poprawy ich dostępności, dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań. Dodał, że dzięki funduszom europejskim dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu i wyposażenia. Szkoły mają też otrzymać również środki na działanie podnoszące świadomość i kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. 


- Dzięki realizacji projektu "Dostępna szkoła", zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 60 szkół podstawowych oraz zostaną wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązania systemowe - zaznaczył Kwieciński.