Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź

Dyrektor szkoły podstawowej nie może odmówić przyjęcia do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego mieszkającego w obwodzie szkoły.

Uzasadnienie
Szkoła nie może odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli zamieszkuje ono w obwodzie tej szkoły i ma zagwarantowane miejsce do nauki. Nie ma ustawowego przepisu określającego datę zapisania dziecka do szkoły.
Termin rekrutacji określany jest ze względów organizacyjnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nawet w sytuacji dotrzymania terminu rekrutacji będą przypadki nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół i wówczas rodzice będą zgłaszali dzieci do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>