- Formujemy Komitet Obywatelski. Zebraliśmy już trzy tysiące podpisów i to tylko we Wrocławiu. Podpisy zaczęły już zbierać także okręgowe izby lekarskie oraz Porozumienie Zielonogórskie, czyli lekarze rodzinni – mówi Robert Wagner z Inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”, który zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy.

 

Odra szaleje, konieczna pilna zmiana przepisów>>

 

 

 

Premia przy rekrutacji do przedszkola

Ustawa ma znowelizować przepisy ustawy - Prawo oświatowe. Jednostki samorządu terytorialnego zyskałyby możliwość wprowadzenia dodatkowego kryterium (art. 131 PO) przy rekrutacji do przedszkola - można byłoby zażądać od rodziców dziecka przedstawienienia zaświadczeń potwierdzających, że dziecko zostało zaszczepione.

 

 - Chcemy, by samorządy mogły przyznać zaszczepionym dzieciom dodatkowe punkty – mówi Robert Wagner z Inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy" - Podobny zapis chcieli wprowadzić radni miejscy w Częstochowie. Uchwałę zakwestionował jednak wojewoda śląski i sprawa zakończyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który uznał, że decyzja radnych jest niezgodna z polskim prawem. Wtedy pojawił się pomysł, że skoro nie możemy nic zdziałać na poziomie samorządu, powinien powstać projekt nowelizacji ustawy - tłumaczy.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki - zagadnienia ustrojowe i praktyka>>

 

Odpowiedź na projekt antyszczepionkowców

Inicjatywa stoi w kontrze do projektu przygotowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "Stop NOP", które chce zniesienia obowiązkowych szczepień.
- Chcemy, żeby szczepienia były bezpieczniejsze dla szczepionych dzieci – podkreślała Justyna Socha, prezes stowarzyszenia -  Dlatego zależy nam na tym, by wprowadzić konieczność informowania o możliwych powikłaniach i szczepionkach. Ten projekt już trafił do prac w Sejmie, zebrano pod nim ponad 121 tysięcy podpisów obywateli.

 

Jak mówi Robert Wagner, zmiany w Prawie oświatowym mają być odpowiedzią na problem nieszczepienia dzieci. A liczba osób uchylających się od tego obowiązku stale rośnie - w 2010 r. odnotowano 3437 odmów, a w 2017 r. nie zaszczepiono ponad 30 tysięcy dzieci.

– Na razie na każde sto dzieci przypada od pięciu do dziesięciu niezaszczepionych, ale to cienka linia. Gdy liczba dzieci niezaszczepionych wzrośnie, wszyscy zaczniemy być w niebezpieczeństwie - mówi Wagner.

Projekt zakłada, że Minister Zdrowia będzie upoważniony do utworzenia, w drodze rozporządzenia, rejestru będącego centralną ewidencją zaszczepionych dzieci, do których, poza urzędami publicznymi, miałyby dostęp osoby zarządzające placówkami oświatowymi.

 

 


 

Samorząd lekarski za, MEN niekoniecznie

Pomysł na premiowanie zaszczepionych dzieci przy rekrutacji do przedszkoli popiera samorząd lekarski, który zaangażował się w zbieranie podpisach. Według Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) propozycja realizuje postulat samorządu lekarskiego, który już w lipcu 2017 r. zwracał się do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola i szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień.

 

Zmiana budzi jednak wątpliwości w kontekście obowiązku szkolnego i konstytucyjnej gwarancji prawa do nauki.
- Wymaganie tego rodzaju dokumentu nie powinno stanowić dodatkowego kryterium przy przyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły, ponieważ może stanowić ograniczenie w dostępie do nauki, jest to sprzeczne z Konstytucją - odpowiada serwisowi Prawo.pl rzeczniczka MEN, Anna Ostrowska - Obecnie kryteria przyjmowania dzieci do placówek oświatowych są uregulowane w ustawie prawo oświatowe. Nie przewidują takiej możliwości - wyjaśnia.
 

Takich wymogów nie mogą również wprowadzać szkoły prywatne. Jak tłumaczy rzeczniczka resortu edukacji, choć mają one więcej autonomii w sposobie realizacji zadań oświatowych, to również muszą respektować prawo obywatela do kształcenia oraz do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz kompetencje dyrektora przedszkola w przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego>>