Sukces wcześniejszej edukacji zależy przede wszystkim od dorosłych

W dniu 14 stycznia 2013 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podczas swojej wizyty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie podkreślała znaczącą rolę wcześniejszej edukacji w późniejszym rozwoju dziecka.

Zdaniem minister sześciolatek, który pójdzie do szkoły nie tylko nadal pozostaje dzieckiem, ale ma możliwość pójść o krok dalej w swoim rozwoju.

Sukces wcześniejszej edukacji zależy przede wszystkim od ścisłej współpracy szkół z przedszkolami. "Ważne, by przedszkolaki miały szansę spotkać się z uczniami szkoły, poznać przyszłego wychowawcę, salę i miejsce, w którym będą się uczyły i spędzały czas, a nawet zobaczyć jak wyglądają zajęcia w pierwszej klasie".

W trakcie spotkania Krystyna Szumilas przedstawiła rodzicom dzieci, które rozpoczną edukację szkolną, wyniki badań ogólnopolskich i zagranicznych, z których jednoznacznie wynika, że im wcześniej dziecko rozpocznie edukację, tym lepiej się rozwija i w przyszłości ma mniej problemów z nauką.

"Według specjalistów dzieci sześcioletnie, które rozpoczęły naukę w klasie I są lepiej przygotowane do nauki w szkole i osiągają często nawet lepsze wyniki niż siedmiolatki. Ponadto, jak wynika z raportu CBOS "Edukacja małych dzieci", niemal 86% rodziców sześciolatków uczących się w klasie I dostrzega bardzo wiele nowych umiejętności u swoich dzieci i jest zadowolona z edukacji, jaką dzieciom oferuje szkoła".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 18 stycznia 2013 r.