Pierwsze miejsce zajęło LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, drugie – Batory, trzecie – 2. Społeczne LO. Tak świetne wyniki szkoły zawdzięczają dużej ilości czasu, jaki poświęcają maturzystom. 
– Na konsultacje dla maturzystów przeznaczamy dwie godziny tygodniowo, te zajęcia są dofinansowywane przez samorząd – mówi Regina Lewkowicz, dyrektor liceum Staszica. Zdaniem pedagogów na sukces maturalny pracują sami uczniowie. – Wiedzą, że od wyniku egzaminu zależy to, czy dostaną się na wymarzone studia – mówi jeden z nich.
Grażyna Filipak, dyrektorka VIII LO im. Władysława IV, dodaje, że nie bez znaczenia jest to, że szkoły współpracują z uczelniami. – Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkołach wyższych. Sami poszerzają swoją wiedzę, np. chodzą się uczyć do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – dodaje. Więcej>>