Stanowiska ministerstw cytuje Serwis Samorządowy PAP. Nauczyciel może pracować  w gminie i nie narusza to przepisów oświatowych - odpowiada MEN na pytanie o to, czy nauczyciel może być inspektorem oświaty w urzędzie gminy.
"Zarówno postanowienia ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), jak i Kodeksu Pracy - nie zawierają zakazu zatrudnienia pracownika w wymiarze przekraczającym 1 etat, dodatkowo u dwóch pracodawców." - wyraża podobną opinię Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Więcej>>

Polecamy: Brak czasu największą wadą nowych form nadzoru pedagogicznego