- Potwierdzam, że działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. W październiku poznaliśmy szczegółowe wyniki tegorocznych egzaminów. Zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka sprzed kilkunastu dni powołano już zespoły przedmiotowe, które pracują nad nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021. Już za kilkanaście dni przekażemy do społecznych konsultacji efekty ich prac - poinformowała rzeczniczka resortu edukacji.

Podstawy programowej nie może pisać samo ministerstwo>>

 

Zmiany do końca grudnia

Odpowiednie przepisy mają się ukazać do końca roku - określony zostanie ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

- Następnie przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, a także okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, kuratoriami oświaty oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przeprowadzona zostanie akcja informacyjna dotycząca zakresu podstawy programowej wymaganej na egzaminach - podała Anna Ostrowska.

 

 


 

Według rozporządzenia - od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych

  1. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Ograniczenie nie dotyczy:

  1. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  3. internatów.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - listopad 2020 >

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.