Etap praktyczny dla  absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych zawodach co technika. Do tego etapu zostało zgłoszonych ponad 770 osób w 55 zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik górnictwa podziemnego, technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa.
Natomiast w dniach od 18 stycznia do 29 stycznia 2016 r. do etapu praktycznego przystąpią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Do tego etapu zostało zgłoszonych 9 osób w 5 zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, opiekun medyczny oraz cukiernik.

Łatwiej o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą - prezydent podpisał ustawę>>