Według Komisji Krajowej zabiegi stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego są całkowicie bezpodstawne i "sprzeczne z zadaniami JST, określonymi w ustawie o samorządzie terytorialnym, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej".

Zdaniem Komisji polityka "oszczędnościowa" prowadzona przez rząd pogorszy sytuację polskiej edukacji co w znacznej mierze odbije się na młodych ludziach i ich "konkurencyjności na europejskim rynku pracy".