Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o uwzględnienie edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE.
"W demokratycznym państwie prawa edukacja o prawach człowieka zajmuje szczególnie istotną rolę także ze względu na wpływ, jaki wywiera w zakresie nastawienia obywateli i obywatelek do grup społecznych będących ofiarami uprzedzeń. Edukacja upowszechnia postawę tolerancji dla odmiennych kultur, wyznań czy stylów życia, przeciwdziałając tym samym zjawiskom takim jak rasizm, ksenofobia czy innym formom nierównego traktowania bądź dyskryminacji" - podkreśla prof. Lipowicz w swoim wystąpieniu. Dlatego tak ważne, jej zdaniem, jest sfinansowanie kampanii edukacyjnych związanych z prawami człowieka. Całość wystąpienia>>