Rzecznik praw dziecka uważa, że system dyscyplinowania nauczycieli nie działa. W ubiegłym roku do jego biura wpłynęły dwadzieścia cztery skargi na postępowanie dyscyplinarne, aż trzynaście dotyczyło stosowania przez nauczycieli przemocy fizycznej. Marek Michalak zwrócił się do minister edukacji o zmianę procedury, w tym przede wszystkim o zwiększenie uprawnień opiekunów poszkodowanego. Mieliby oni otrzymać uprawnienia strony w sprawie i zyskać prawo do wnoszenia odwołań i zażaleń.

Źródło: "Rzeczpospolita", 17 kwietnia 2012 r.