Rzecznik uzasadniał swój wniosek tym, że świadczenia dla dzieci różnią się od tych dla osób dorosłych między innymi w zakresie potrzebnego sprzętu specjalistycznego, czasu hospitalizacji oraz przebiegu leczenia, jak również ze względu na dawki stosowanych leków. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii.
Marek Michalak wskazał, że wyodrębnienie grup jednorodnych dla dzieci mogłoby pomóc w uwzględnieniu specjalistycznych potrzeb najmłodszych w zakresie leczenia szpitalnego.
Jednocześnie podkreślił, że nie oznacza to, że świadczenia dla dzieci byłyby droższe.

RPD: szkoły powinny lepiej pomagać dzieciom z autyzmem>>

„Wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być sposobem na zapewnienie właściwego dystrybuowania środków poprzez wskazanie kosztów świadczeń adekwatnych do wieku pacjentów”- stwierdził Rzecznik w swoim wystąpieniu. Dodał także, że mogłoby to wpłynąć na optymalizację kosztów leczenia szpitalnego oraz poprawić jakość świadczeń udzielanych na rzecz dzieci.

RPD: miejsca w przedszkolu nie można uzależniać od zaszczepienia dziecka>>