Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował o odwołaniu posiedzienia Sejmu Dzieci i Młodzieży, który miał odbyć się 1 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na tę sytuacji zawiązała się nieformalna grupa, która chce zorganizować alternatywne posiedzenie młodzieżowego Sejmu pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży.

Uczestnicy otrzymali na ten cel pieniądze od władz Warszawy. Jak wynika z doniesień prasowych, inicjatywą żywo zainteresowały się kuratoria, które zwróciły się do szkół o listę uczestników.

A część, jak informuje RPD, utrudnia młodzieży i nauczycielom uczestnictwo w tym wydarzeniu, uznając je za polityczne.

Utożsamianie inicjatywy młodzieży z działaniami politycznymi rzecznik uważa za niezrozumiałe i krzywdzące, a utrudnianie młodzieży realizacji prawa do nauki nazywa działaniem szkodliwym.

Karta Nauczyciela. Komentarz Karta Nauczyciela. Komentarz>>