Większość szkół do tej pory nie zapewniła dzieciom możliwości skorzystania z tego udogodnienia, które zagwarantowane zostało przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Całość wystąpienia tutaj>>