RPD: czy MEN wzięło pod uwagę postulaty XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W dniu 19 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o informację, jak resort edukacji odniósł się do postulatów wyrażonych w Uchwale przyjętej przez Posłanki i Posłów XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W trakcie trwania obrad Krystyna Szumilas zobowiązała się do wsłuchiwania się w głos dzieci i młodzieży przy podejmowaniu decyzji resortowych.

"Projekt systemowy przygotowany przez MEN, umożliwia wypracowanie rekomendacji do zmian w prawie oświatowym przy udziale rodziców i uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka jest zainteresowany tym, w jakim stopniu Minister Edukacji Narodowej przy tworzeniu tego projektu zamierza wykorzystać wnioski z debat przeprowadzanych przez posłanki i posłów będących reprezentantami dzieci i młodzieży".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 20 września 2012 r.

Data publikacji: 20 września 2012 r.