- Osoba, która ma wiedzę o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka i nie powiadomi o tym organów powołanych do ścigania, staje się współwinna cierpienia dziecka. Brakiem przyzwoitości jest kwestionowanie konieczności ochrony dzieci przed oprawcami – uważa Rzecznik Praw Dziecka, komentując nieprecyzyjne informacje medialne, dotyczące propozycji zaostrzenia art. 240 ustawy Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Według RPD  zmiana zwiększy karnoprawną ochronę ofiar przestępstw poprzez wprowadzenie obowiązku zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów