IV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości - jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju - wygrał Konrad Bąbliński, uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Pokonał on ponad 19 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy wystartowali w tegorocznych zawodach.
Ścisły finał, w którym uczestniczyło 50 najlepszych zawodników, składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii oraz psychologii i praktyki biznesowej, drugi - na wygłoszeniu i obronie przed Komisją Centralną przygotowanej uprzednio prezentacji.
Kolejne miejsca zajęli Paweł Czarnecki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Michał Lubaś z LXIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, Bartosz Moszczeński z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i Agata Barczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
Celem dorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości jest promocja, rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych. Program konkursu obejmuje zagadnienia z pogranicza ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 9.04.2009 r.