Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.
Nad II Kongresem Edukacja i Rozwój patronat objęły również następujące instytucje:
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
- Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego wraz z Instytutem Komeńskiego;
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Kielcach;
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego.

Kongres Edukacja i Rozwój