Czy rodzic może uczestniczyć w lekcji?
 
Rodzice nie mają prawa uczestniczyć w lekcjach odbywających się w szkole, jeżeli to nie są "lekcje otwarte" organizowane są dla rodziców.
Jeżeli dyrektor szkoły uzna obserwowanie lekcji przez rodzica za wskazane w pewnych przypadkach, to zasady uczestnictwa powinny zostać uregulowane w statucie szkoły, precyzując, w jakich sytuacjach jest to możliwe i jacy rodzice mogą z takiej możliwości skorzystać. Należy również pamiętać, że nie może to przerodzić się w masowe uczestnictwo rodziców w lekcjach.
Dyrektor powinien tę kwestię koniecznie skonsultować to z radą pedagogiczną i radą rodziców, ponieważ obecność innych osób na zajęciach edukacyjnych zakłóca tok lekcji, rozprasza i deprymuje nauczyciela i uczniów, również inni rodzice mogą mieć obiekcje, że ktoś obserwuje pracę ich dzieci w trakcie lekcji.

 

Wizytator uprzedzi o planowanej kontroli>>


Uzasadnienie
Przepisy prawa oświatowego precyzyjnie określają osoby, które mogą obserwować prowadzone zajęcia edukacyjne. Są nimi:
- dyrektor szkoły, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. oraz § 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty stosownie do art. 35 ust. 5 i art. 33 ust. 3 u.s.o.

 

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł