W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków panujących funkcjonujących w świetlicach, ogniskach wychowawczych i klubach młodzieżowych. Dzięki pomocy finansowej placówki będą mogły wzbogacić swoją ofertę programową. Szczegóły na temat składania wniosków opublikowano na stronie internetowej MPiPS>>