"Dobre przygotowanie zawodowe to nie tylko nauka w najlepszej szkole, ale także praktyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Mając na uwadze fakt, że wykwalifikowane kadry sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciągają nowe inwestycje  Ministerstwo Gospodarki promuje współpracę biznesu z edukacją. Aby kształcenie odpowiadało na potrzeby rynku pracy, wspólnie z organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym i stowarzyszeniami zawodowymi MG wnioskuje o wprowadzanie zmian do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wspiera uruchamianie kształcenia w nowych specjalnościach." - pisze resort gospodarki w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Jako działania, które podejmują firmy, by zrealizować ustawowe obowiązki, podaje: tworzenie klastrów edukacyjnych, klasy patronackie oraz współpraca z kuratoriami oświaty.
"Klastry mają za zadanie promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Ich celem nadrzędnym, zaś jest stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.  - tłumaczy MG. Więcej>>

Strefy ekonomiczne będą lepiej współpracować ze szkołami zawodowymi>>