Listę kwalifikacji, które powinien posiadać kandydat, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MEN. Wymaga się m.in., by miał on wyższe wykształcenie i siedmioletni staż pracy - w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Musi również wykazać się znajomością przepisów oświatowych, prawa zamówień publicznych oraz regulacji dotyczących finansów publicznych.

Pełna lista kwalifikacji>>