Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, dla których zabraknie godzin, już w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeżeli nie wyrażą na to zgody, dyrektor z końcem roku rozwiąże z nimi stosunek pracy. Jeżeli do 31 sierpnia 2019 r. nie znajdzie się dla nich zatrudnienie, dyrektor rozwiąże umowę i wypłaci pedagogom stosowną odprawę.

Nauczyciele po reformie: najpierw stan nieczynny, potem rozwiązanie umowy>>

RCL zauważa, że w takiej sytuacji znajdą się nauczyciele gimnazjów przekształconych w szkołę innego typu lub do takiej placówki włączonych, ponieważ zatrudnieni w gimnazjach pedagodzy mogą nie spełniać wymogów kwalifikacyjnych przewidzianych dla szkoły innego typu.
Rządowi prawnicy uważają, że przepis jest zbyt restrykcyjny.
"W projekcie nie przewiduje się innych możliwości rozwiązań, w tym ewentualnie uzupełnienia przez nauczyciela kwalifikacji pozwalających na znalezienie zatrudnienia w nowej szkole. Kwestia ta powinna zostać omówiona w uzasadnieniu projektu " - podkreśla RCL w opinii do projektu.

Reforma oświaty tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów