„Dziennik Gazeta Prawna” podaje wyniki raportu CBOS na temat dostępu Polaków do Internetu. Jak wynika z badania, e-analfabeci to osoby starsze - między 55.  a 64. rokiem życia z sieci korzysta 25 proc. osób, powyżej 65. roku już tylko 6 proc. -  gorzej wykształcone - tylko co trzeci Polak z wykształceniem podstawowym lub zawodowym jest internautą -  i mieszkańcy mniejszych miejscowości. Z roku na rok rośnie liczba internautów, wciąż jednak połowa dorosłych Polaków Internetu nie ma, a jedna piąta zapowiada, że nie planuje w żadnym wypadku zmiany tego stanu (dla porównania w krajach Unii Europejskiej takie osoby stanowią średnio 7 proc.). To oznacza, ze sześć milionów Polaków będzie funkcjonować w odcięciu od internetowych kont bankowych, e-faktur, a planowana przez rząd wielka informatyzacja administracji, wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia   nie ułatwi im życia. Eksperci kilkunastu organizacji pozarządowych skierowali do premiera Donalda Tuska  memoriał „Polska Cyfrowa Równość Szans”, w którym domagają się podjęcia działań przeciw wykluczeniu cyfrowemu. Strategia informatyzacji kraju skupia się, ich zdaniem, na rozwiązaniach technologicznych, nie zaś na pracy z ludźmi. Rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak podaje, że do tej pory na zakup sprzętu, oprogramowania i szkolenia ludzi resort wydał 110 mln zł. Jest to 8 proc. budżetu zaplanowanego na lata 2007-2013.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 lipca 2010r.