- Rodzice i uczniowie nie chcą dłużej trwać w niepewności - pisze RPD w wystąpieniu do resortu edukacji. - Chodzi o opracowanie i upublicznienie projektów reorganizacji kalendarium zajęć szkolnych, o decyzje odnośnie egzaminów ósmoklasistów i maturalnych, terminu zakończenia roku szkolnego i zasad naboru do szkół wyższego szczebla, a w przypadku szkół średnich – opracowanego w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu zmian zasad naboru do szkół wyższych. Zwracam się do Pana Ministra o pilne podjęcie działań, które zagwarantują wszystkim dzieciom w tej trudnej dla całego kraju sytuacji właściwe warunki edukacji – podsumowuje Rzecznik Praw Dziecka.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają w czasie epidemii>>

 

Za dużo obowiązków

Rzecznik zauważa również, że zdalne lekcje nie mogą być okazją do zarzucania uczniów zadaniami ponad ich siły i bez wyjaśniania nowych tematów. Rodzice skarżą się na nadmierne obciążenie części dzieci zadaniami – otrzymują je w dużej ilości równocześnie z kilku przedmiotów, bez koordynacji, a nawet bez wkładu pedagogicznego nauczyciela. Zadania muszą rozwiązać na następny dzień, co powoduje, że zaczynają spędzać nawet 10 godzin dziennie przy komputerze.

 

Zdaniem RPD szczególnie trudna jest sytuacja przygotowujących się do matury i egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie i ich rodzice nie wiedzą, czy i kiedy będzie egzamin.  RPD docenia wagę szybkich działań podjętych przez MEN i kadrę pedagogiczną po wybuchu epidemii, które umożliwiły uczniom kontynuację nauki.

- Problem mają rodziny z dwójką lub więcej dzieci, gdy w domu jest tylko jeden komputer. Rosną obawy, co z egzaminami ósmoklasisty i maturalnym. Rzecznik praw dziecka wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o pilne decyzje w sprawach, na które skarżą się Rzecznikowi rodzice i uczniowie - dodaje.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >