- Jednym z naszych priorytetów jest nakierowanie szkół zawodowych na lokalne rynki pracy. Proszę, abyście przekazywali nam informacje o miejscach, w których uczniowie będą mogli odbywać praktyki. Postaramy się zamieścić je w przygotowywanej mapie szkół zawodowych – powiedziała w trakcie środowego spotkania z przedsiębiorcami Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zachęcam, abyście jako pracodawcy włączyli się w opracowanie podstaw programowych, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych oraz e-podręczników do kształcenia zawodowego - dodała.
W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy m.in. Jacka Tomczaka – przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej, poza minister edukacji – udział wziął także Sekretarz Stanu w MEN – Tadeusz Sławecki.

Zawodówki muszą się zmienić, ale program nie może zależeć wyłącznie od pracodawców>>

MEN powołało zespół opiniodawczo-doradczeczy do spraw kształcenia zawodowego. Do jego zadań należy iowanie lub proponowanie m.in. działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami; rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi, a także działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Więcej>>

Będzie pomoc dla absolwentów szkół górniczych>>