Serwis Samorządowy PAP rozmawia z dr Mateusz Pilichem z Uniwersytetu Warszawskiego, który na zlecenie MEN opiniował przygotowywane w resorcie projekty dotyczące zmian w systemie wspierania szkół.
Zdaniem MEN zadania szkół i placówek wymuszają zmianę w systemie ich wsparcia i dlatego ministerstwo planuje powołanie stosunkowo małych, ale bardziej operatywnych jednostek organizacyjnych - Centrów Rozwoju Szkół. Mają one powstawać w każdym powiecie. Równolegle do powstania CRS zakładane jest przekształcenie organizacyjno-zadaniowe w pracy szkół.
Z opinii przygotowanej przez dr Pilicha można się dowiedzieć, że szkoły same miałyby być odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa. W tym celu mają zostać utworzone nowe funkcje i role w strukturze organizacyjnej szkół: moderator, organizator i mentor. Ich powołanie do życia wiąże się z rozważaną formułą, by szkoły dostawały pewną pulę pieniędzy i same decydowały, jak je zagospodarować, czyli jakie usługi związane z doskonaleniem/doradztwem zakupić na rynku.
Moderator byłby nauczycielem wyspecjalizowanym w diagnozie problemów danej szkoły i moderowaniu procesów mających na celu ich rozwiązanie. Organizator odpowiadałby za wybór najlepszych ofert szkoleniowych i organizację szkoleń, a zadaniem mentora byłoby czuwanie nad wsparciem dla nauczycieli młodszych stażem.
- To nie będą stopnie nauczycielskiego awansu zawodowego. Chodzi raczej o powierzanie nauczycielom dodatkowych funkcji, swego rodzaju „awans poziomy” w strukturze organizacyjnej szkół – wyjaśnia dr Pilich. Jego zdaniem będą one wiązały się z rzeczywistymi obowiązkami, dlatego trzeba rozważyć, czy nie powinny być dodatkowo wynagradzane.
W ministerstwie trwają dyskusje nad określeniem modelu centrum rozwoju szkół i kształtem związanych z tym zmian. - Przygotowanie tej koncepcji nie oznacza, że zostanie ona przez MEN wybrana - zaznacza biuro prasowe resortu.

Serwis Samorządowy PAP, 22 listopada 2010 r.