"W związku z kwestią odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego podnieść też należy, że w kontekście zmian w tym zakresie, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2013 r. w projekcie brak jednoznacznego odniesienia do kwestii dzieci w wieku 6 lat, które do dnia 31 sierpnia 2014 r. realizują przygotowanie przedszkolne." - piszą eksperci RCL w opinii do projektu i podkreślają, że z jego treści można wnosić, że dzieci sześcioletnie nie zostały objęte dotacją celową przewidzianą w ustawie.
Eksperci zwracają uwagę, że projektowane przepisy są niespójne, ponieważ zakładają zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, a powinny dotyczyć wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, tym bardziej, że w przepisach dotyczących procedury uchwalania opłat przez gminę mowa jest o wszystkich dzieciach uczęszczających do przedszkola. Treść opinii tutaj>>