Jak mówił serwisowi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, rozporządzenie jest bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o podstawy do delegowania nauczycieli do innej szkoły, bo  art. 42 Karty Nauczyciela zobowiązuje ich do pomocy w egzaminach, ale w szkole, w której są zatrudnieni.

 

Komisja egzaminacyjna jak pobór do wojska>>

 

Wystąpienie do GIP

Dlatego związkowcy zdecydowali się swoje wątpliwości przedstawić w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, podkreślając, że proponowane przez MEN rozwiązania niezgodnie z prawem umożliwiają powoływania do zespołów nadzorujących osób niepozostających w stosunkach pracy ze szkołą, placówką lub placówką doskonalenia nauczycieli.  A to - według ZNP - narusza zasady dotyczące podległości służbowej w ramach stosunku pracy, wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w określonym zakresie obowiązków pracowniczych, a także delegowania pracowników do pracy poza siedzibą pracodawcy.

 

W odpowiedzi inspektor wskazał, że wielu nauczycieli powołano do zasiadania w komisjach w innych szkołach niż ta, w której pracują.  ZNP ponowił wniosek i chce, by GIP przygotował przepisy, które dostosowałyby rozporządzenia do wymogów prawa pracy.