27.05.2010 r. odbyło się w MEN posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli, który minister edukacji Katarzyna Hall powołała w marcu br.
Jak informuje MEN, zespół ma się zajmować przygotowaniem propozycji do nowego dokumentu nt. statusu nauczycieli.
Tematem spotkania był zakres nowej Karty Nauczyciela. Spotkanie prowadziła wiceminister edukacji Lilla Jaroń, która na początku poinformowała, że przed Zespołem stoi poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, jak:
- jaki zakres powinna mieć nowa Karta Nauczyciela?
- jaki powinien być awans zawodowy nauczycieli?
- jak powinien wyglądać czas pracy szkoły i nauczycieli?
- kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela?
- jakie powinny być warunki pracy nauczyciela?
- jaki powinien być status zawodowy dyrektora szkoły?
Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, poinformował o zastrzeżeniach Związku, przesłanych do MEN 12 kwietnia br. dotyczących  zasadności i trybu powołania zespołu.
 – Dlaczego zespołem ma kierować osoba zatrudniona w ministerstwie? – mówił Broniarz. – Dlaczego resort edukacji  jest przekonany, że Kartę Nauczyciela należy zmienić, napisać od nowa.
Prezes ZNP przedstawił także wyniki referendum, które od 19 kwietnia do 20 maja 2010 r. Związek  przeprowadził w szkołach i placówkach oświatowych. Referendum dotyczyło ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Spośród 259 318  uczestników referendum aż 255 755 osób odpowiedziało, że Karta Nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym między innymi czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne. Odpowiedź negatywną wybrały zaledwie 3 563 osoby.  
Podczas spotkania Zespołu inne zdanie w tej kwestii reprezentowali przedstawiciele szkół niepublicznych, katolickich, samorządowcy oraz dyrektorzy z OSKKO. Wg nich, Kartę należy zmienić, szczególnie w punktach dotyczących pensum, awansu zawodowego i  rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.
 
Źródło: ZNP, 27.05.2010 r.