Powszechne  stosowanie  znaków graficznych potwierdzających poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadający mu poziom europejskich ram kwalifikacji podniesie poziom świadomości pracodawców i osób uczących się w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wysokiej jakości kwalifikacji włączonych do tego systemu.

 

 

 

Rozporządzenie, nad którego projektem pracuje MEN, ustanawia wzory znaków graficznych dla każdego z ośmiu poziomów PRK w podziale na znaki dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych. W związku ze zmianą brzmienia art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zmianie ulegnie element tekstowy znaku graficznego, przy pozostawieniu bez zmian dotychczasowego elementu graficznego znaku.

 

Nauczyciel nie znajdzie i nie zabierze uczniowi noża>>