- Jesteśmy gotowi - jeśli taka jest państwa wola - pogłębić współpracę z Ukrainą w zakresie edukacji i przekazać nasze doświadczenia w tym zakresie - zapewniałaa minister edukacji narodowej.
W skład ukraińskiej delegacji weszły Lilia Hryniewicz - przewodnicząca Komitetu Rady Najwyższej ds. oświaty i nauki oraz Iryna Łucenko z Komitetu Rady Najwyższej ds. praw człowieka. Omówiono możliwość realizacji wspólnych projektów, które pomogłyby zreformować ukraiński system edukacji. Określono przy tym priorytetowe obszary współpracy, wśród nich: pomoc ekspercką w wymiarze dwustronnym (polsko-ukraińskim) i wielostronnym w zakresie reformowania ukraińskiego systemu edukacji, pogłębienie kontaktów w obszarze edukacji oraz wymianę młodzieży. Więcej>>