Przewidziano dwanaście miejsc stypendialnych. Kandydaci mogą się ubiegać o miejsca w jednej z następujących szkół: Adcote School for Girls; Box Hill School; Bruton School for Girls; Concord College; Cranleigh School; Ellesmere College; Langley School; St Leonards-Mayfield; Windermere School.
W ramach stypendium szkoły te pokrywają koszt nauki, zakwaterowania i wyżywienia stypendystów. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru).
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie pierwszych klas liceów, którzy ukończyli gimnazjum co najmniej ze średnią 4,80, a na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli minimum 80 proc. Muszą także znać jęz. angielski na poziomie umożliwiającym naukę w szkole anglojęzycznej i posiadać udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne. Zgłoszenia można wysyłać do 15 lutego 2012 r. Więcej>>

Źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce,