Jak informuje "Rzeczpospolita", WSA w Gliwicach potwierdził, że takie wydatki nie mogą być finansowane z dotacji oświatowej. Orzekł, że żadna forma działalności o charakterze marketingowym czy reklamowym nie może być finansowana z tej kategorii środków budżetowych.
– Taki stan rzeczy prowadziłby do nadmiernego uprzywilejowania tych podmiotów, które uzyskują dotację o charakterze oświatowo-edukacyjnym – orzekł sąd. Według niego nie do zaakceptowania jest stanowisko szkoły, że wszelkie przejawy aktywności mogą być finansowane z dotacji oświatowej, bo są to działania edukacyjne, wychowawcze lub profilaktyczne.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 8 lutego 2017 r.