Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – stan na 21 września br.: