Obecnie obowiązujące przepisy w tej materii określają, że zajęcia w szkole artystycznej kończą się w ostatni piątek czerwca. Oznacza to, że w 2017 r. trwałyby dłużej, ponieważ dzień ten przypada na 30 czerwca. Aby temu zapobiec, w rozporządzeniu doprecyzowano, że lekcje kończą się w piątek przypadający po 20 czerwca każdego roku.
"W ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, w pięciu latach szkolnych liczba dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych zmniejszy się o 5 dni w każdym roku szkolnym, a w ciągu pięciu pozostałych lat – liczba dni zajęć nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu sprzed wprowadzenia nowelizacji rozporządzenia" - wyjaśnia resort w uzasadnieniu projektu. Takie same zmiany wprowadzono do przepisów ogólnych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów