Zgodnie z art. 61 ust. 1 KN do pierwszej w życiu pracy zawodowej nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli, a także świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Każde inne zatrudnienie odbiera uprawnienie do zasiłku.
Okazuje się, że młodzi nauczyciele miewają kłopoty z formalną realizacją prawa do zasiłku na zagospodarowanie i dyrektor powinien im w tym pomóc.

Bezprawnie pobrany zasiłek na zagospodarowanie trzeba zwrócić>>


Chodzi przede wszystkim o poinformowanie nauczyciela o konieczności wnioskowania o zasiłek oraz o terminy wygaśnięcia tego uprawnienia. Jest to bowiem tylko rok, licząc od dnia uzyskania przez nauczyciela stopnia nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciele, którzy spełnili wszystkie warunki do zasiłku na zagospodarowanie, a go nie otrzymali, mają prawo ubiegać się o niego przez trzy lata, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Inspektorzy PIP zalecają przyjmować, że termin ten zaczyna biec od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek.

Godziny ponadwymiarowe nie dla uzupełniającego etat>>

News imageArtykuł można przeczytać w "Dyrektorze Szkoły" nr 2/2015>>

 

 

 

 

 

Sprawy pracownicze będą także tematem II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>